PAGIBIG

Earlier, I was chatting with my mother to check if she was able to pay my Philippine accounts on my behalf. I wasn't expecting I'd be in the mood to joke about my singleness. #mais


Buti na lang, hindi napipili ang anak. Kung hindi, naipagpalit na siguro ako ng nanay ko dahil sa ka-corny-han ko. Hihi. :D

No comments: