si Baby Len


... ang baby ng barkada...

[calling calling! Raiza and Kas, kayo na lang di nagpapakita...]

(May 26, 2009; Lunch @ Flavours of China)

No comments: